Interview

Bianca Busser

Expert Lead Compensation & Benefits

Bianca Busser (52) woont samen met haar dochter Britt (17) in Harmelen. In haar vrije tijd besteedt zij graag haar aandacht aan haar dochter en daarnaast aan vrienden en heeft zij verder een rijk sociaal leven. Haar carrière in het uitdagende vakgebied van compensation & benefits is zij gestart bij KPMG. Na ruim 10 jaar ontwikkelen en groeien heeft zij in 2018 de overstap gemaakt naar de Hollandse Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam, oftewel naar HEMA, waar zij nu al meer dan zes jaar samen met haar team verantwoordelijk is voor het gehele arbeidsvoorwaardenbeleid binnen HEMA als Expert Lead Compensation & Benefits.

Kun je ons iets vertellen over jouw carrière pad en hoe je uiteindelijk Expert Lead Compensation & Benefits bij HEMA bent geworden?

Leuk om te weten….. na de middelbare school ben ik niet gelijk gaan studeren. Ik wist niet precies welke richting ik uit wilde gaan en ben eerst gaan werken. Ik ben gestart als trainee bij een bank en ben vervolgens in de rol van secretaresse bij KPMG begonnen, daarbij was ik verantwoordelijk voor de ondersteuning van meerdere directeuren. In deze rol werd ik gestimuleerd in mijn eigen ontwikkeling en werd al snel duidelijk dat ik meer in mijn mars had. Als jonge moeder ben ik destijds alsnog gestart met een HBO studie Human Resource Management. De kans deed zich toen voor om te starten als junior adviseur binnen compensation & benefits. In tien jaar tijd heb ik mij bij KPMG kunnen ontwikkelen in mijn vakgebied en binnen KPMG als meest senior C&B’er. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar HEMA. Via Linkedin ben ik destijds benaderd door een recruiter die mijn interesse wekte voor de rol bij HEMA. De aantrekkingskracht van het merk HEMA heeft mij destijds over de streep getrokken samen met de mogelijkheid om écht te bouwen en iets neer te zetten binnen mijn vakgebied. De cultuur en sfeer van HEMA spraken mij aan en daarnaast kon ik mij inhoudelijk ontwikkelen op het gebied van cao onderhandelingen en het onderhouden van goede contacten met vakbonden.

Wat motiveerde jou om je te specialiseren in Compensation & Benefits?

Mijn wens was om door te groeien en inhoudelijk mijn kennis te vergroten. Om dat te kunnen realiseren had ik destijds twee keuzes; richting compensation & benefits of richting management development. Zelf ben ik erg resultaatgericht en ben ik inhoudelijk graag overal van op de hoogte. Op basis daarvan had ik meer raakvlakken met compensation en benefits, daarom ging mijn voorkeur daar naar toe. Na mijn rol als secretaresse wilde ik graag een generalist worden, maar door de jaren heen ben ik erachter gekomen dat mijn huidige vakgebied helemaal mijn ding is. Mijn werk geeft inhoudelijk veel voldoening en daarnaast past dit op persoonlijk niveau helemaal, ik ben dus uiteindelijk een specialist geworden.

Wat zijn jouw belangrijkste verantwoordelijkheden als Expert Lead Compensation & Benefits bij HEMA?

Mijn belangrijkste verantwoordelijkheid binnen mijn rol bij HEMA is, dat we een aantrekkelijk arbeidsvoorwaarden pakket kunnen bieden aan al onze medewerkers. Dat betreffen medewerkers in onze winkels, in de distributiecentra en voor ons kantoor. Zij zetten zich dagelijks in voor een beter alledaags leven, in een mooiere wereld. Ik ben samen met mijn team verantwoordelijk voor het ontwerp van dat aantrekkelijke pakket van arbeidsvoorwaarden, de implementatie daarvan en de uitvoering. Dat begint met het adviseren van ons management team (de directie) van HEMA en daarnaast ben ik eindverantwoordelijk voor het team en de ontwikkeling van mijn teamleden. Daarnaast werken we veel op projectbasis en stuur ik een multidisciplinair team aan. Bijvoorbeeld bij de overstap naar onze branche cao waar naast HR dan ook Finance, Legal, IT en Communicatie nauw betrokken zijn. Het werken op projectbasis spreekt mij erg aan, projecten van het begin tot een goed einde brengen vind ik erg tof.

Hoe ziet een typische werkdag er voor jou uit?

Een echt typische werkdag heb ik eigenlijk niet, mijn dagen zijn onvoorspelbaar en dat maakt mijn werk ook zo interessant. Ik ben betrokken bij veel complexe projecten en daarnaast bestaat mijn werk uit adviseren en op dagelijkse basis ben ik natuurlijk bezig met mijn mail, mijn team op gang helpen, het leiden van projecten en het oplossen van voorkomende uitdagingen. Ook denken we conceptueel na over hoe we gezamenlijk arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken in de organisatie kunnen oplossen zodat we de doelen van onze organisatie kunnen bereiken.

Met welke afdelingen binnen HEMA werk je het meest samen?

Vanuit het vakgebied hebben we veel raakvlakken met onze Legal afdeling, IT, heel HR en onze Loonadministratie, de Directie en het leiderschapsteam van HEMA.

Welke uitdagingen kom je het vaakst tegen in jouw dagelijkse werk?

Naast het conceptueel denken, ligt onze grootste uitdaging in de implementatie en uitvoering van complexe regelingen in onze HR systemen. Dus eigenlijk wil dat zeggen; dat wat we bedenken, dat we die regelingen ook werkbaar maken. Graag voldoen we altijd aan de wet en regelgeving bij het vinden van oplossingen binnen HR die bijdragen aan onze organisatiedoelstellingen.

Welke recente trends en ontwikkelingen zie jij op het gebied van Compensation & Benefits?

We zien meer trends & ontwikkelingen binnen ons vakgebied, zoals: We zien steeds meer behoefte aan “groene” arbeidsvoorwaarden, zoals: het supporten van milieuvriendelijk reizen en het faciliteren van milieuvriendelijke regelingen, zoals de bijvoorbeeld de aanschaf van zonnepanelen voor onze medewerkers. Trends op het gebied van diversiteit & inclusie. We houden hier graag rekening mee in ons beleid en passen ons daarop graag aan. Collega’s uit diverse disciplines komen regelmatig bij elkaar om de diversiteit en inclusiviteit te versterken. Daarnaast zien we dat organisaties steeds meer vragen om flexibiliteit en medewerkers vaker vragen om zekerheid en vastigheid. Hier proberen we een goede balans een voorzieningen in te creëren. Als laatste zien we steeds meer dat de “niet financiële arbeidsvoorwaarden” steeds belangrijker worden, denk hierbij een goede werk-& privé balans, mogelijkheden voor mantelzorg en flexibele werk opties.

Hoe speelt HEMA in op deze trends om concurrerend te blijven als werkgever?

We hebben bij HEMA al enige tijd mooie regelingen die ervoor zorgen dat al onze medewerkers gelijke rechten hebben. Een voorbeeld hiervan is ons bijzondere geboorteverlof. HEMA loopt hierbij graag voorop. Onze medewerkers met een niet-traditioneel gezin, kunnen net zo lang verlof genieten om voor hun jonge gezin te zorgen als collega’s in een traditioneel gezin. Waar we ook graag aandacht voor hebben is het flexibiliseren van onze arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan het uitruilen van voorwaarden om zo voor elke medewerkers een zo goed mogelijk passend en aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden aan te kunnen bieden óf zelf samen te stellen.

Wat zijn de grootste veranderingen die jij in de afgelopen vijf jaar in jouw vakgebied hebt gezien?

De drie grootste veranderingen die mij zijn opgevallen, zijn: We werken meer data gedreven. Dat wil eigenlijk zeggen dat we onze beslissingen nemen op basis van data en cijfers. Door de krapte op de arbeidsmarkt worden de verwachtingen van medewerkers steeds groter. Om te kunnen voldoen aan het eisenpakket van medewerkers moeten we steeds innovatiever worden om nieuwe medewerkers aan te kunnen trekken en onze huidige medewerkers te behouden. Het vakgebied van compensation & benefits wordt steeds serieuzer en belangrijker binnen organisaties, ook vanwege de krappe arbeidsmarkt en dat zorgt er voor dat de echte specialisten in ons vakgebied erg schaars zijn, waardoor uitbereiding van mijn team ook een uitdaging is.

Hoe meet en evalueer je de effectiviteit van de Compensation- & Benefitsprogramma's bij HEMA?

De echte effectiviteit kunnen we beperkt meten, maar we halen graag data uit onze medewerkerstevredenheidsonderzoeken om te kijken of onze regelingen en initiatieven goed aansluiten bij de wensen van onze medewerkers en of medewerkers daadwerkelijk gebruik maken van onze regelingen.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste vaardigheden en kwaliteiten voor iemand die in Compensation & Benefits werkt?

In mijn vakgebied zijn een aantal vaardigheden erg belangrijk en vooral heel handig in het dagelijkse werk. Mijn top zes van vaardigheden bestaat uit: 1. Binnen ons vakgebied dien je analytisch te zijn en cijfermatig sterk. 2. Overtuigend, communicatief en sterk in stakeholdermanagement. 3. Het is belangrijk om verbanden kunnen leggen. 4. Je moet nieuwsgierig zijn naar hoe dingen in elkaar zitten. Alles willen weten heeft mij het verst gebracht, want je bent een specialist in je vakgebied. 5. Daarnaast is het handig dat je kan schrijven en je ideeën op papier kunt zetten. 6. Projectmanagement skills zijn onmisbaar! Er lopen altijd verschillende projecten over diverse projecten naast elkaar.

Welke tips zou je geven aan iemand die net begint in deze branche?

Naast bovenstaande vaardigheden en eigenschappen werkt het heel goed om te netwerken met vakgenoten. Binnen organisaties werk je in compensation & benefits vaak in kleine teams, dus dan kan het fijn zijn te sparren met externe vakgenoten. Daarnaast is het heel belangrijk te luisteren naar de wensen vanuit de business en te zoeken naar de vraag achter de vraag!

Hoe blijf jij up-to-date met de laatste ontwikkelingen in jouw vakgebied?

Zelf ben ik graag actief in netwerk groepen en zoek ik daarnaast graag actief vakgenoten individueel op, om te sparren en kennis en ideeën uit te wisselen. Daarnaast lees ik vakliteratuur, maar ook artikelen in mijn vakgebied en blijf ik bij door het lezen van updates over wet-& regelgeving. Daarnaast luister ik naar het nieuws en spreek ik periodiek met bijvoorbeeld pensioenfondsen, om bij te praten en me te laten informeren over wijzigingen en trends.

Wat beschouw je als jouw grootste professionele prestatie tot nu toe?

Het meest trots ben ik toch eigenlijk wel op mijn eigen ontwikkeling en daarnaast hoe ik inhoudelijk carrière heb weten te maken met een jong gezin en door de jaren heen ookde balans werk en privé heb weten te managen. En qua inhoudelijke projecten toch wel de overstap van een bedrijfseigen pensioenfonds naar een verzekerd pensioenregeling. Dit betreft een grote transitie op gebied van een pensioenvoorziening voor medewerkers.

Wat zijn jouw toekomstplannen en doelen voor jouw eigen carrière?

Mijn doel is én blijft me verder blijven ontwikkelen in mijn vakgebied. Op dit moment ben ik gelukkig als expert binnen mijn vakgebied en de dingen die ik doe en hoe ik daarin kan blijven ontwikkelingen en uitdaging vindt. Mijn doel is deze voldoening en geluk te blijven behouden.